Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze site om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door op onze site te browsen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Lees onze PRIVACY BELEID voor details. oké

Bioré® privacybeleid

© 2017 Guhl Ikebana Cosmetics BV ("Kao") Alle rechten voorbehouden.

Guhl Ikebana BV ("Kao") respecteert jouw privacy en neemt redelijke maatregelen om jouw privacy te beschermen. Dit beleid is enkel van toepassing op de website waarop dit verschijnt en is niet van toepassing op andere websites of diensten van Kao. Door naar deze website te surfen of door gebruik te maken van deze website ga je ermee akkoord dat wij jouw persoonsgegevens gebruiken zoals in dit beleid is gedefinieerd.

Ingangsdatum
Dit privacybeleid is van kracht en werd voor het laatst geüpdate op 1 januari 2017.

Welke informatie we over je verzamelen
Persoonsgegevens
Deze website is zodanig opgesteld dat je hem over het algemeen kunt bezoeken zonder dat je enige persoonsgegevens bekend hoeft te maken. Wanneer je ervoor kiest dergelijke gegevens aan ons te verstrekken, kun je er zeker van zijn dat deze alleen worden gebruikt in overeenstemming met de principes die in dit document worden uiteengezet

Op sommige pagina’s van de website van Kao kun je webformulieren invullen om ons te contacteren, in te schrijven op acties en andere promotionele evenementen. De persoonsgegevens die op deze pagina's worden verzameld, kunnen naam, postadres en e-mailadres omvatten. We kunnen je ook vragen ons vrijwillig informatie te verstrekken over jouw persoonlijke of zakelijke interesses, demografische gegevens, jouw ervaring met onze producten en de manier waarop wij je bij voorkeur contacteren.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens over je tenzij je deze aan ons verstrekt. Als je ons een e-mail stuurt of vragen beantwoordt die wij op deze website hebben geplaatst, dan verstrek je ons vrijwillig deze informatie en kunnen we die gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid. Gelieve geen persoonsgegevens te verstrekken als je niet wilt dat wij deze informatie in onze database bewaren.

Informatie over jouw activiteiten
Kao kan d.m.v. clickstream data en cookies jouw interacties met onze advertenties, onze websites, e-mails of andere applicaties registreren. "Clickstream data" registreert waar je op klikt terwijl je op het internet surft. Deze data kunnen ons vertellen wat voor type computer en browser je gebruikt en vanaf welk websiteadres je op deze Website bent terechtgekomen. Deze informatie kan worden verzameld en opgeslagen door een server van een website zoals de onze.

"Cookies" zijn kleine tekstbestanden die door een website op jouw computer worden geplaatst om jouw communicatie en interactie met die website te vergemakkelijken en te verbeteren en om informatie te verzamelen. Vele websites, waaronder die van ons, gebruiken cookies voor deze doeleinden. Je kunt het plaatsen van cookies op jouw computer stoppen of beperken of ze uit jouw browser verwijderen door de voorkeuren van jouw webbrowser en de plug-in instellingen van jouw browser aan te passen. In dat geval kun je onze website nog wel gebruiken, maar kan de functionaliteit ervan op sommige punten worden gehinderd.

Wat we NIET verzamelen
Kao zal geen gevoelige gegevens zoals zekerheidsnummers of creditcard-nummers verzamelen. Kao zal bovendien geen persoonsgegevens verzamelen van kinderen die jonger zijn dan 13 jaar. Kao zal procedures toepassen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens over kinderen jonger dan 13 alleen worden verzameld met uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd van dat kind. Als een kind jonger dan 13 Kao persoonsgegevens heeft verstrekt zonder dergelijke toestemming, dan vraagt Kao of een ouder of voogd van het kind contact wil opnemen met Kao via onze contactpagina, om ons daarvan op de hoogte te stellen. Kao zal redelijke inspanningen doen om dergelijke informatie uit zijn database te verwijderen.

Hoe we jouw gegevens gebruiken
Kao gebruikt jouw gegevens om jouw behoeften te begrijpen en om je betere producten en diensten te kunnen aanbieden. Kao kan jouw persoons- en surfgegevens samenvoegen om jouw website-ervaring te personaliseren, om toekomstige communicaties specifiek op je af te stemmen en om je doelgerichte aanbiedingen te sturen. Af en toe kan Kao jouw gegevens ook gebruiken om je te contacteren voor marktonderzoek of om je marketinginformatie te geven waarvan wij denken dat deze je zal interesseren. Wij geven je altijd de keuze om te worden uitgesloten van dergelijke contacten.

Kao kan de persoonsgegevens die je online verstrekt uitwisselen met andere afdelingen of dochterondernemingen van Kao.

Soms zullen jouw persoonsgegevens worden verzameld uit naam van Kao en een derde die wordt geïdentificeerd op het ogenblik dat de gegevens worden verzameld. In dergelijke gevallen worden jouw persoonsgegevens zowel verstrekt aan Kao als aan deze derde. Terwijl Kao jouw persoonsgegevens zal gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid, zal een derde jouw persoonsgegevens gebruiken zoals bepaald in zijn eigen privacybeleid. Daarom moet je altijd eerst het beleid van die derde lezen alvorens je jouw persoonsgegevens aan hen verstrekt. Kao is niet aansprakelijk voor de acties van derden.

Kao mag zijn verkopers en onderaannemers toegang geven tot jouw persoonsgegevens, maar zij mogen dit enkel doen in verband met de diensten die zij uitvoeren voor Kao. Ze zijn niet gemachtigd door Kao om deze gegevens voor hun eigen voordeel te gebruiken. Kao mag persoonsgegevens bekendmaken indien dit vereist wordt door de wet of een wettelijke procedure.

Kao mag persoonsgegevens bekendmaken wanneer er sprake is van vermoedelijke fraude, pesterijen of andere overtredingen van een wet, regel of voorschrift, of de bepalingen of het beleid van de website.

In het geval van een verkoop, fusie, liquidatie, opheffing, reorganisatie of overname van Kao of een businessunit van Kao, mogen jouw persoonsgegevens die Kao heeft verzameld worden verkocht of op andere wijze worden overgedragen. Dit gebeurt echter alleen als de partij die de informatie verkrijgt erin toestemt deze te zullen gebruiken op een manier die in wezen vergelijkbaar is met de richtlijnen omschreven in dit beleid.

Doelgerichte inhoud en berichten
Wij geloven dat inhoud, berichten en advertenties relevanter en meer betekenis voor jou hebben, wanneer deze gebaseerd zijn op jouw interesses, behoeften en demografische gegevens. Daarom kunnen we jouw persoonsgegevens samenvoegen met andere informatie die over jou is verzameld om jou inhoud, berichten en advertenties aan te kunnen bieden die specifiek op jou zijn afgestemd en die gebaseerd zijn op jouw vroegere activiteiten op het web of op verstrekte informatie. Bijvoorbeeld: als je vroeger via jouw activiteiten op onze website hebt aangegeven dat je geïnteresseerd bent in haarverzorgingsproducten, dan kunnen we je meer advertenties bezorgen over haarverzorgingsproducten dan over andere producten waarvoor je geen belangstelling of geen interactie vertoonde op de website. Hoewel we deze profielen kunnen gebruiken om je op maat gemaakte informatie aan te leveren, zullen we jouw persoonsgegevens blijven behandelen en beveiligen zoals uiteengezet in dit beleid.

Kao zal de door jou online verstrekte persoonsgegevens niet gebruiken of uitwisselen op manieren die niet in verband staan met de hierboven beschreven manieren zonder je hiervan op de hoogte te stellen en je een keuze aan te bieden.

Beveiliging
Kao verbindt zich ertoe redelijke stappen ondernemen om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te garanderen. Om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, de gegevens accuraat te houden en ervoor te zorgen dat persoonsgegevens op de juiste manier worden gebruikt, hebben wij passende fysieke, elektronische en beheersprocedures ingesteld om de persoonsgegevens die wij online verzamelen te beveiligen en te bewaken. Als we je een middel bieden om jouw persoonsgegevens rechtstreeks in onze database te onderhouden, bijvoorbeeld via een "profile center" applicatie, moet jij zelf voldoende voorzorgsmaatregelen nemen om jouw login-gegevens zoals ID en paswoord te beschermen. Kao is niet aansprakelijk voor schendingen die het gevolg zijn van een verloren of gestolen login.

Niet-vertrouwelijk
Berichten of materialen die je naar ons verstuurt per e-mail of op andere wijze, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet beschermd door auteursrechten. Tenzij er in dit beleid uitdrukkelijk iets anders wordt vermeld, kan alles wat je verstuurt of aanbrengt door ons voor elk doeleinde worden gebruikt, inclusief, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en posting. Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het ons vrij staat ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die in berichten staan die je naar ons verstuurt voor elk gewenst doel, inclusief, maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten en diensten met behulp van deze informatie, zonder dat wij je hiervoor compensatie verschuldigd zijn. Bovendien bevestig je dat de mediabestanden (vb. foto’s, video’s, enz.) die je ons verstuurt, jouw eigendom zijn en dat jij van de mensen die in deze bestanden worden afgebeeld de toestemming hebt gekregen om de rechten aan Kao over te dragen. Toegang tot en correctie van de gegevens / OPT-OUT

Kao zal redelijke procedures toepassen waardoor personen toegang kunnen verkrijgen tot hun persoonsgegevens en voorkeuren. Kao zal onjuiste of onvolledige gegevens corrigeren of je toelaten jouw toestemmingsniveau te wijzigen. Je kunt dat doen door ons te contacteren met de relevante gegevens van jouw aanvraag.

Als je wenst dat wij jouw persoonsgegevens niet meer gebruiken en als je deze wilt verwijderen van onze lijst met actieve gebruikers, gelieve ons te contacteren met de gegevens die nodig zijn om jouw aanvraag uit te voeren. Wij zullen dergelijke aanvragen verwerken en nakomen binnen een redelijke periode na ontvangst. Ook al verwijderen we jouw persoonsgegevens uit onze lijst met actieve gebruikers, we zijn evenwel niet aansprakelijk om jouw persoonsgegevens ook te verwijderen uit de lijsten van derden, zoals een zakenpartner, die jouw informatie hebben verkregen conform dit beleid.

Opmerkingen en vragen
Als je opmerkingen of vragen hebt over ons privacybeleid of jouw persoonsgegevens, neem dan contact op via de contactpagina.

Verenigde Staten
Deze website en onze daarmee in verband staande databases worden onderhouden in de Verenigde Staten. Door de website te gebruiken, geef je ons volmondig en specifiek de toestemming om jouw persoonsgegevens in de VS te verzamelen en op te slaan en te gebruiken zoals gespecificeerd in dit beleid.

Wijzigingen in het privacybeleid
Kao behoudt zich het recht voor om dit beleid of de daarmee in verband staande zakelijke praktijken te allen tijde aan te passen en te updaten. Dergelijke wijzigingen zullen hier worden geplaatst ter referentie. Kao zal evenwel geen belangrijke veranderingen aanbrengen in dit beleid, zoals de manier waarop het persoonsgegevens bekendmaakt, zonder je de kans te geven dergelijk gewijzigd gebruik uit te sluiten.